BANNER PAGE

DBS.Hologram

Vật liệu thiết kế riêng độc quyền

Bộ sưu tập “DBS.Hologram” nằm trong “DBS.Collection” là tập hợp các mẫu vật liệu được thiết kế độc quyền cho các công trình của DBS. 

Một mẫu vật liệu được tự thiết kế và cung câp độc quyền và tại DBS

Điểm nổi bật nhất của DBS có thể nhắc đến chính là các mẫu vật liệu được thiết kế  và làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất nhằm cung cấp độc quyền cho các khách hàng của DBS.

Các mẫu vật liệu này có thể tùy chỉnh, thiết kế riêng như in khắc logo thương hiệu, tạo hiệu ứng đặc biệt,… Điều đó mang đến tính độc bản, đặc sắc cho các công trình của khách hàng DBS. 

Bộ sưu tập các mẫu vật liệu hologram  thiết kế độc quyền của DBS

“Thiết kế và sáng tạo là không giới hạn.”

Ở DBS, chúng tôi không muốn giới hạn sự sáng tạo của mình trong lĩnh vực nhất định mà muốn mở rộng tư duy thiết kế của mình rộng ra tất cả lĩnh vực mang lại nhiều sản phẩm ứng dụng đời sống và phục vụ tốt nhất cho các khách hàng của mình. 

Một quầy bar bằng vật liệu hologram độc quyền của DBS.

Vì thế bên cạnh những bản vẽ thiết kế kiến trúc, chúng tôi còn hướng đến sáng tạo những sản phẩm, chất liệu thiết kế độc quyền nhằm tạo điểm nhấn đặc biệt nhất cho các công trình cũng như tạo ra những chi tiết phù hợp nhất cho những ý tưởng thiết kế không gian kiến trúc.

Công trình ứng dụng vật liệu hologram độc quyền do DBS thiết kế.

Không gian nội thất ứng dụng vật liệu hologram độc quyền do DBS thiết kế.

“Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mở rộng không gian cho những sáng tạo và mang lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng của DBS”

Back To Top