BANNER PAGE

Set up vận hành F&B và Night life

Tại sao nên chọn DBS
để thực hiện set up kiến trúc?

Đào tạo cung cấp nhân sự chuẩn 5*, quy trình giám sát tài chính chặt chẽ, tư vấn mua sắm trang thiết bị chuẩn tiết kiệm tối ưu hoá chi phí, lên menu drink & food độc đáo dẫn đầu xu hướng, đảm bảo doanh thu cho khách hàng

Quy trình và Thời gian thực hiện

Nhà ờ trung cấp (<500m2)

 • Mặt bằng, Thiết kế 3D: 1 ngày làm việc
 • Triển khai bản vẽ thi công: 1 ngày làm việc
 • Thi công phần thô
 • Thi công phần hoàn thiện
 • Thi công phần đồ rời

Nhà ở cao cấp (<500m2)

 • Mặt bằng và concept: 03 ngày làm việc – mỗi lần sửa mặt bằng thêm 02 ngày làm việc
 • Thiết kế 3D lần 1: 10 ngày – mỗi lần sửa thiết kế 3D thêm 07 ngày
 • Triển khai bản vẽ thi công: 07 ngày – mỗi lần sửa thêm 02-05 ngày
 • Mỗi giai đoạn sửa được: 02 lần
 • Thi công phần thô
 • Thi công phần hoàn thiện
 • Thi công phần đồ rời

Công trình thương mại trung cấp (<500m2)

Các công trình như: Nhà hàng, Coffee, Spa, Bar, Lounge, Pub, Club, công cộng…

 • Mặt bằng và concept: 05 ngày làm việc – mỗi lần sửa mặt bằng thêm 02 ngày làm việc
 • Thiết kế 3D lần 1: 15 ngày – mỗi lần sửa thiết kế 3D thêm 07 ngày
 • Triển khai bản vẽ thi công: 10 ngày – mỗi lần sửa thêm 02-05 ngày
 • Mỗi giai đoạn sửa được: 01 lần
 • Thi công phần thô
 • Thi công phần hoàn thiện
 • Thi công phần đồ rời
 • Vận hành (Setup): 3 tháng

Công trình thương mại cao cấp (<500m2)

 • Các công trình như: Nhà hàng, Coffee, Spa, Bar, Lounge, Pub, Club, công cộng…
 • Mặt bằng và concept: 03 ngày làm việc – mỗi lần sửa mặt bằng thêm 02 ngày làm việc
 • Thiết kế 3D lần 1: 10 ngày – mỗi lần sửa thiết kế 3D thêm 07 ngày
 • Triển khai bản vẽ thi công: 07 ngày – mỗi lần sửa thêm 02-05 ngày
 • Mỗi giai đoạn sửa được: 03 lần
 • Thi công phần thô
 • Thi công phần hoàn thiện
 • Thi công phần đồ rời
 • Vận hành (Setup): 3 tháng
Back To Top